Вітаю Вас на медіаблозі нашої шкільної бібліотеки. Сподіваюсь, що зібрані електронні матеріали: підручники, художня література, газети, журнали, відео презентації тощо допоможуть Вам у навчанні, дозвіллі та на відпочинку. Завітайте, користуйтеся та навчайтеся із задоволенням! Приємного перегляду!

неділя, 17 травня 2020 р.

Для вчителя української мови


Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

МЕДІАТЕКА


УРИВОК З МУЛЬТФІЛЬМА ПРО ПЕТРИКА П'ЯТОЧКІНА (ДОДАТОК ДО УРОКУ В 7 КЛАСІ "НЕ З ДІЄСЛОВАМИ"  ДОКЛАДНІШЕ

"Цитатна характеристика Мартина Борулі" 

(до уроку літератури в 10 класі)Дивитися

Творчість Богдана Лепкого Переглянути
Особиста драма  Івана Франка  переглянути
Презентація на урок української літератури в 10 класі  за методологією печа-куча 
За що (не) варто поважати Марусю Кайдашиху переглянути
Презентація Казки переглянути
Презентація Козацтво  переглянути
Презентація  Віхи життя і творчості Василя Симоненка переглянути
Презентація  Дмитро Білоус переглянути
Презентація  Володимир Лучук переглянути

Презентація  Михайло Стельмах  переглянути

Презентація  Олена Пчілка переглянути

Презентація  Лічилки переглянути

Презентація  Українські загадки переглянути   

Відеоролик "Україна" переглянути

Вчителям української мови та літератури
Уроки державної мови: правопис, переклад, граматика.

Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика

Звуки мови
   Класифікація голосних і приголосних звуків
Українська абетка
   Слова з літерою Ґ
Склад
Наголос
Правила переносу слів
   Схема фонетичного розбору
Будова слова

Словотвір

   Структура слова
   Розбір слова за будовою
   Способи творення слів
   Словотвірний розбір

Орфографія

Чергування О, Е(Є) з І(Ї)
Чергування Е з И
Чергування Е з И
Чергування У з В
Чергування з–із–зо (ЗІ)
Ненаголошені Е та И в коренях слів
Ненаголошені Е, И в префіксах пре-, при-
Правопис І та И в основах українських слів
Правопис І та И в основах іншомовних слів
Правопис О та А
Правопис О та У
Правопис приголосних у кінці префіксів
Спрощення в групах приголосних
Сполучення ЙО, ЬО
Уживання м’якого знака
Вживання апострофа перед Я, Ю, Є, Ї
М’який знак та Апостроф в іншомовних словах
Правопис слів з частинами напів- і ПІВ-
Правопис складних слів
Уживання великої літери
Правопис суфіксів іменників
Подвоєння і подовження приголосних
Подвоєння букв в іншомовних словах
Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни
Складні випадки правопису НЕ з частинами мови
Написання НІ з частинами мови
Написання прислівників разом, окремо та через дефіс
Написання сполучників
Написання часток окремо і через дефіс

Лексика і фразеологія

Фразеологія
Морфологія

Частини мови

Іменник
   Типи відмін іменників
   Поділ іменників на групи
   Відмінкові закінчення іменників
   Морфологічний розбір іменника
Прикметник
   Морфологічні ознаки прикметника
   Поділ прикметників на групи
   Морфологічний розбір прикметника
Числівник
   Будова числівників
   Відмінювання числівників
   Морфологічний розбір числівника
Займенник
Дієслово
   Морфологічні ознаки дієслова
   Види дієслів
   Способи дієслів
   Змінювання дієслів
   Дієвідміни дієслів
   Морфологічний розбір дієслова
Дієслівні форми
   Дієприкметник
   Дієприслівник
Прислівник
Прийменник
Сполучник
Частка
   Написання часток окремо і через дефіс
Вигук

Синтаксис

Словосполучення
   Будова словосполучення
   Типи підрядних зв’язків
Речення
   Види речень
Члени речення
Види присудків
Другорядні члени речення
   Односкладні прості речення
   Ускладнені прості речення
   Синтаксичний розбір простого речення
Складне речення
   Синтаксичний розбір складного речення
   Синтаксичний розбір складного речення із різними видами зв’язку
Пряма мова, непряма і невласне-пряма мова
   Непряма мова
   Невласне-пряма мова
   Розділові знаки при цитатах